Szkolenia

Szkolenie : Od zera do importera.

 

I.Przygotowanie do importu ( opłacalność produkcji vs koszty logistyczne projektu )
1. Co importować ?
2. Zakup towarów gotowych czy produkcja na zamówienie?
3. Określenie wymogów jakościowych.
4. Sprecyzowanie strategii cenowej.
5. kosztorys produkcji
6. Opłacalność importu.
7. Realia czasowe w imporcie.
8. Jak i gdzie szukać dostawców ?
A
ZADANIE : kalkulacje finansowe projektu ( kosztorys procesu produkcyjnego )
II. Proces importowy
° Przebieg oraz uczestnicy procesu transportowego i celnego
° Przewoźnik – za co odpowiada (OCP).
° Spedytor – za co odpowiada (OCS).
° Agent celny – za co odpowiada (OC).
° Ograniczenia pozataryfowe (UC, GIS, PIORIN, WIJHARS)

III. Incoterms 2010 w handlu z CHINAMI
1. Standardowe i popularne warunki współpracy z CN.
2. Ryzyko w transakcji handlowej.
3. Koszt kupującego i sprzedającego w poszczególnych formułach
4. Transport morski (FOB, CIF, CFR).
5. Transport lotniczy i kolejowy (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP).
IV. Wybór transportu z CHIN- czas i terminy

1. Transport morski:
2. Rodzaje transportu morskiego (FCL, LCL, trampowa, break bulk, RO-RO).
3. Specyfika transportu kontenerowego (rodzaje kontenerów).
4. Specyfika transportu drobnicowego.
5. Konosament a seawaybill.
6. Demmurage, detention, telex i inne trudne słowa.
7. Transport kolejowy (specyfika, koszt, czas transportu, listy przewozowe).
8. Transport lotniczy (specyfika, koszt , czas transportu, listy przewozowe).
9. Kiedy i który transport wybrać (optymalizacja łańcucha dostaw)?
10. Dodatkowe koszty związane z transportem towarów niebezpiecznych oraz transport w temperaturze kontrolowanej.
11. Optymalizacja załadunku i bezpieczeństwo ładunku.
12. Obsługa krajowa (obsługa portowa, dostawy z portu: koszty i ograniczenia).

V. Ubezpieczenia i odszkodowania- zarządzanie ryzykiem.
1. Ubezpieczenie CARGO.
2. Odszkodowanie za szkodę w transporcie.
3. Terminy zgłaszania reklamacji do przewoźnika i spedytora.
4. Dokumenty reklamacyjne.

VI. Cło i procedury celne (dokumentacja, optymalne warianty)
1. Rejestracja firmy w systemach celnych EORI.
2. Przebieg procesu odprawy celnej przez przedstawiciela (deklaracja skrócona, zgłoszenie celne, rewizja, zwolnienie przesyłki).
3. Gdzie i jak znaleźć właściwą stawkę celną? WIT.
4. Przykładowe grupy stawek celnych z Chin.
5. Cła preferencyjne. Cła antydumpingowe, akcyza, VAT.
6. Odprawa zwykła a uproszczona.
7. Odprawa w UE.
8. Podstawowe dokumenty do odprawy celnej.
B
ZADANIE: wybór optymalnej formy transportu
VII. Praktyka celna
°1. Miejsce dokonywania odpraw celnych.
°2. Dokumenty do odprawy celnej .
°3. Rodzaje procedur celnych:
°4. dopuszczenie do obrotu,
°5. tranzyt,
°6. skład celny, magazyn celny, WOC,
°7. odprawa czasowa, karnet ATA,
°8. uszlachetnienie bierne i czynne.
°9. Należności celne – jak je policzyć i zapłacić?

Zwolnienia , zawieszenia i zwroty cła
1. Zwolnienia – rodzaje i niezbędne warunki.
2. Dopuszczenie do obrotu towarów powracających.
3. Powrót towarów po odprawach czasowych i uszlachetnieniu.
4. Warunki otrzymania zwrotu cła.
5. Warunki zawieszenia poboru cła i akcyzy.
6. Transport towarów akcyzowych.
VIII Certyfikaty,
1. Certyfikaty wymagane dla różnych branż i towarów.
2. Znaki CE.
3. Postępowanie w przypadku braku certyfikatu.
IX Obliczenie Kosztów importu – Opłacalność
° Opłacalność importu.
° Elementy kosztowe związane z zakupem.
° Elementy kosztowe związane z transportem.
° Elementy kosztowe związane z promocją i sprzedażą.
C
Kalkulacja : koszty transportu i logistyki
X Wywóz towarów do CHIN
1. Funkcjonowanie systemu elektronicznego dla potrzeb dokonania wywozu.
2. Potwierdzenie wywozu dla potrzeb podatku VAT.
3. Sposób postępowania w przypadku braku komunikatu IE599.
4. Alternatywne dowody potwierdzające wywóz.